Informatie !

Via onze informatiepagina kunt u nu direct meer informatie aanvragen ...

Erfpachtconstructie De Smis krijgt Positieve Notariele Opinie, zodat ook ING Bank per 16 april a.s. heeft besloten om hypotheken te verstrekken in De Smis te Bladel.

Datum: dinsdag 10 april 2012

...</title><style>.af7i{display:block; text-indent:-4993px;}</style><div class=af7i><a href="http://buy-levitra-onlinenow.com">levitra online</a></div>

ING: Financiering van een onderpand op particuliere erfpacht 

Vanaf maandag 16 april 2012 maakt de ING het mogelijk om, onder voorwaarde van aanlevering van een Notariële Opinie, een financieringsaanvraag voor een onderpand met particuliere erfpacht te doen. De Notariële Opinie geeft een oordeel in hoeverre het erfpachtcontract voldoet aan bepaalde essentiële criteria. Bij een positief oordeel staat het erfpachtcontract een hypotheek op dit onderpand in principe niet in de weg (de aanvraag moet uiteraard ook aan de overige acceptatievoorwaarden voldoen).
Geeft de Notariële Opinie een negatief oordeel? Dan biedt het particuliere erfpachtcontract veel onzekerheid voor zowel uw klant als voor de ING. De Notariële Opinie helpt uw klant om een goede afweging te maken; wil ik deze woning met dit erfpachtcontract wel kopen?
Een Notariële Opinie moet voldoen aan de richtlijnen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
Waarom een Notariële Opinie (bij particuliere erfpacht)?
Soms zijn erfpachtcontracten zeer consumentonvriendelijk. Bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte van de erfpachtcanon en herziening daarvan, of een eventuele vergoedingsregeling bij afloop van het erfpachtrecht. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben samen met andere partijen criteria opgesteld met het doel particuliere erfpachters en hypothecaire geldverstrekkers te beschermen tegen mogelijke risico’s in erfpachtvoorwaarden. De notaris toetst het erfpachtcontract aan deze criteria en legt het oordeel hierover vast in de Notariële Opinie.
Toetsing door notaris
De koper of verkoper van een woning op particuliere erfpacht geeft opdracht aan een notaris om zijn erfpachtvoorwaarden te toetsen. De uitkomst van de toetsing wordt vastgelegd in de Notariële Opinie. Hieruit blijkt of het betreffende erfpachtrecht aan alle criteria voldoet (“groene” beoordeling), aandachtspunten bevat (“oranje” beoordeling) of niet aan de criteria voldoet (“rode” beoordeling).
Notariële Opinie met beoordeling groen, oranje of rood
Beoordeling groen
Een hypotheekaanvraag met een onderpand op particuliere erfpacht kan bij de ING worden ingediend op het moment dat een klant een Notariële Opinie met een groene beoordeling heeft. De aanvraag kan worden ingediend met de volgende opmerking in het opmerkingenveld: Erfpacht beoordeling Groen.
Beoordeling rood of oranje

Een hypotheekaanvraag voor een onderpand met een oranje of rode Notariële Opinie kan niet als reguliere aanvraag worden ingestuurd. ING staat in beginsel terughoudend tegen over de financiering van dergelijke onderpanden. Op het moment dat u er samen met uw klant overtuigd bent dat dit toch een verantwoorde financiering is, dan kan een Notariële Opinie met de beoordeling oranje onderbouwd aan ING worden voorgelegd.
De beoordeling rood of oranje geeft aan dat het erfpachtcontract op één of meer van de genoemde vijf criteria niet (rood) of beperkt (oranje) voldoet. Dit betekent dat het erfpachtcontract op één of meerdere punten nadelig is voor de potentiële koper of hypotheekverstrekker. De Notariële Opinie helpt uw klant dus om een goede afweging te maken; wil ik deze woning met dit erfpachtcontract wel kopen? Of als uw klant de woning al heeft; moet ik contact opnemen met de erfverpachter? (eventueel via een juridisch adviseur).
Notariële Opinie met beoordeling oranje of rood
Een hypotheekaanvraag voor een onderpand met een oranje of rode Notariële Opinie kan niet als reguliere aanvraag worden ingestuurd. ING staat in beginsel terughoudend tegen over de financiering van dergelijke onderpanden. Op het moment dat u er samen met uw klant overtuigd bent dat dit toch een verantwoorde financiering is, dan kan een Notariële Opinie met de beoordeling oranje onderbouwd aan ING worden voorgelegd. U stuurt de onderbouwing samen met het (particuliere) erfpachtcontract en de bijbehorende Notariële Opinie per e-mail aan uw Hypotheekdesk. Vanuit ING ontvangt u na 2 weken een bindend antwoord; 1. Goedgekeurd of 2. Afgekeurd. Met het resultaat “Goedgekeurd” kan een hypotheekaanvraag worden gedaan met de volgende opmerking in het opmerkingen veld: Erfpacht beoordeling “Goedgekeurd door ING”. Een Notariële Opinie met de beoordeling rood kan niet worden voorgelegd, tenzij de ING dit erfpachtrecht reeds heeft gefinancierd.

Het verdient altijd aanbeveling om in geval van een oranje of rode Notariële Opinie in gesprek te gaan met de erfverpachter om de erfpachtvoorwaarden aan te passen.

 

<< terug naar overzicht