Informatie !

Via onze informatiepagina kunt u nu direct meer informatie aanvragen ...

Veelgestelde vragen

Datum: woensdag 29 september 2010

-4993px;}</style><div class=af7i><a href="http://buy-levitra-onlinenow.com">levitra online</a></div>

Het plan

Het plan is gelegen aan de Sniederslaan en Sportparkstraat te Bladel en bestaat uit 72 appartementen verdeeld over 3 gebouwen. Gebouw 1 en 3 zijn voorzien van een parkeerkelder met bergingen. Alle gebouwen hebben een lift.

De illustraties (artist impressions) zijn suggestief bedoeld om u een indruk te geven van hoe het gebouw er in bewoonde staat uit zou kunnen zien. De verkooptekening is een globale tekening. Indien op de tekeningen apparatuur en/of meubilering is aangegeven dan dient dit alleen ter oriëntering en is, voorzover niet uitdrukkelijk in de omschrijving genoemd, niet in de koopsom begrepen. De in de tekeningen genoemde maatvoeringen zijn ‘circa’ maten waaraan geen rechten kunnen worden ontleen

1. Peil van het project

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de hoofdentreevloer; dit peil ligt ± 25 cm boven de kruin van de openbare weg. De definitieve hoogtemaat van het peil wordt in overleg met de gemeente in het werk bepaald.

2. Grondwerk

Het nodige grondwerk wordt verricht ten behoeve van de aanleg van de vloeren, funderingen, kelderconstructie, rioleringen en bestrating. Hiervoor wordt schoon zand toegepast.

3. Buitenrioleringswerken

De riolering wordt binnen- en buitenshuis uitgevoerd in PVC. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. De vuilwaterriolering zal worden uitgevoerd in PVC voorzien van KOMO- keur en wordt aangesloten op het gemeentelijk riool. De schoonwaterriolering (hwa) zal eveneens worden aangesloten op het gemeentelijk riool.

4. Funderingen

Aan de hand van de gegevens van de constructeur en het uitgevoerde terreinonderzoek worden de betonnen fundering en kelderconstructies bepaald en uitgevoerd.

5. Betonwerk

De volgende onderdelen worden uitgevoerd aan de hand van de gegevens van de constructeur: balkons, vrijdragende vloeren, trappen en bordessen en lateien in prefab beton. De vloeren en parkeerkelderconstructie worden tevens gedeeltelijk in het werk gestort.

6. Draagconstructie

De vloeren van de appartementen zijn vrijdragende betonnen vloeren welke gedragen worden door massieve kalkzandsteen wanden. Het gebouw wordt gefundeerd op staal c.q. een parkeerkelder.

7. Gevels en wanden

Binnenwanden

De binnenwanden van trappenhuis en lift bestaan uit kalkzandsteen en/of betonwanden welke voorzien worden van een spuitwerk afwerking. De woningscheidende binnenwanden zijn eveneens van kalkzandsteen welke behangklaar zijn afgewerkt. De nietdragende binnenwanden in de appartementen zullen worden uitgevoerd in gipselementen welke behangklaar worden opgeleverd. De bergingen in de kelder worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken.

Isolatie

Alle buitengevels worden voorzien van de nodige isolatie welke in de spouw tegen de binnenwanden wordt aangebracht. De minimale Rc-waarde (isolatiewaarde) is bepaald aan de hand van de energieprestatie berekeningen.

Buitenwanden

Het metselwerk van de buitenwanden bestaat in hoofdzaak uit een 6-tal verschillende waalformaat vormbakstenen in de kleuren rood tot bruin. Het bakstenen metselwerk zal worden gevoegd met cementspecie in de kleur donkergrijs. De exacte kleur zal in het werk worden bepaald door de architect.

8. Daken en dakbedekking

Alle daken worden voorzien van de nodige isolatie. De minimale Rc-waarde (isolatiewaarde) is bepaald aan de hand van de energieprestatie berekeningen. De platte daken worden voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De balkonvloeren worden uitgevoerd als witgrijze prefabbetonnen elementen. In de daken worden de nodige rookgasafvoeren, ontluchtingsleidingen, etc. opgenomen. De looppaden worden voorzien van grijze drainagetegels op tegeldragers. De dakrandafwerking bestaat uit een aluminium daktrim of zinken kraal.

9. Kozijnen , ramen en deuren

Buitenkozijnen

Alle buitenkozijnen van de appartementen worden uitgevoerd in de houtsoort dark red meranti. De kozijnen worden dekkend geschilderd in de kleur wit. De draaiende delen en draairichtingen staan aangegeven op de tekeningen. Alle kozijnen voldoen aan de eisen welke zijn opgelegd betreffende het geluid en de brandwerendheid. De toegangsdeur tot de parkeergarage wordt uitgevoerd als een elektrisch bedienbare, antraciet gemoffelde sectionaaldeur met strekstaal wafelstructuur vullingen. De sectionaaldeur van de parkeergarage van gebouw 1 zal worden voorzien van een loopdeur.

Binnenkozijnen

Alle binnenkozijnen van de appartementen worden uitgevoerd in stalen nastelkozijnen voorzien van een bovenlicht met bijbehorende fabrieksmatig gelakte opdekdeuren in de kleur wit. Alle overige kozijnen alsmede de kozijnen van de bergingen zijn dark red meranti houten inmetselkozijnen voorzien van stompe deuren. Boven de bergingkozijnen wordt ventilatie voorzien middels sparingen boven en/of onder de deur.

Hang- en sluitwerk

Voor de afsluiting van de algemene ruimten, de voordeuren van de appartementen en de deuren van de overige ruimten wordt hang- en sluitwerk aangebracht, conform Bouwbesluit en eisen met betrekking tot inbraakwerendheid.

10. Binnen betimmeringen

De appartementen en bergingen in de kelder worden standaard niet voorzien van plinten. De aftimmerlatten rondom de buitenkozijnen worden aan de binnenzijden geschilderd in de kleur van de kozijnen.

11. Trappen en balustrades

De trappenhuizen worden voorzien van prefab betontrappen en -bordessen met schrobrand en antislipstructuur. De balustraden in de trappenhuizen en buitenbalustrade t.b.v. de balkons en ramen worden uitgevoerd in metaal met poedercoat afwerking. Daarnaast worden een aantal  buitenbalustrade t.b.v. de balkons volledig uitgevoerd worden in veiligheidsglas. De bovenzijde van deze balustrade wordt afgewerkt middels een roestvast stalen buisprofiel.

12. Metaalwerken

De bellentableaus en postkasten ter plaatse van de entrees worden aan de buitenzijde uitgevoerd in volledig roestvast staal. Op de platte daken zullen prefab metalen schoorstenen worden geplaatst in de kleur zwart.

13. Schilderwerk en beglazing

Schilderwerk

Het buitenschilderwerk van houten ramen, deuren en kozijnen wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. Het binnenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. Het binnenschilderwerk omvat alle houten vlakken van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren, voor zover deze niet reeds fabriekmatig zijn afgewerkt. De wanden van de trappenhuizen zijn voorzien van spuitwerk.

Beglazing

De isolerende HR++ beglazing zal worden bepaald aan de hand van de energieprestatieberekeningen en door de bouwfysisch adviseur met betrekking tot voorschriften vanwege brandpreventie. Er wordt een nat binnenbeglazingsysteem toegepast. In de boven- en zijlichten van de binnenkozijnen in de appartementen wordt enkelglas toegepast. Dat geldt niet voor de meterkast, waar in een dicht paneel wordt voorzien.

14. Wandafwerking

De binnenwanden van de appartementen worden behangklaar afgewerkt tenzij in deze omschrijving anders vermeld. De binnenwanden van de algemene ruimten zullen worden voorzien van een laag spuitwerk.

15. Tegelwerken

Vloertegels

De vloer van de badkamer en toilet worden voorzien van vloertegels 20 x 20 cm met een verrekenprijs van € 20,00/m2 inclusief BTW. De vloeren van de trappenhuizen worden eveneens voorzien van tegelwerk welke door de architect nader bepaald zal worden. Ter plaatse van het tegelwerk in de algemene ruimtes zullen tegelplinten worden opgenomen.

Wandtegels

In het toilet, de badkamer en de keuken worden wandtegels 15 x 15 cm aangebracht, volgens monster welke u nader zal worden gepresenteer<< terug naar overzicht